Montáž a testování
Zpracováváme kompletované celky určení pro zdravotnictví, které musí splňovat nejvyšší nároky na čistotu, kvalitu, přesnost a samozřejmě i design. Naše společnost je dále připravena dodávat zákazníkům výrobky v různých stádiích kompletace, včetně drobné elektromontáže.