Ostatní výroba

Z důvodu používání silných plechů a nebo svařování velkých a těžších celků, máme k následnému očištění materiálů od okují k dispozici dvě tryskací zařízení. Na větší díly a sestavy používáme tryskací box OTECO ve velikosti 6 m x 4 m x 3 m, pro menší díly a podsestavy závěsné tryskací zařízení OTECO. Pro abrazivní tryskání materiálů používáme ostrohrannou drť, se kterou dodržujeme kvalitu otryskaného povrchu dle ČSN ISO 8501-1 SA2,5 pro velmi důkladné otryskání.

Tryskací box OTECO

  • Max. průměr tryskaných dílů: 1 200 mm
  • Max. výška tryskaných dílů: 2 200 mm
  • Nosnost háku: 500 kg
  • Počet metacích kol: 3 ks
oteco_box

Při využití pálení dusíkem a Fiber laserů, dochází ze spodní strany takto páleného materiálu k nežádoucímu otřepu. Manuální odstranění otřepu je velmi pracné a nelze navíc garantovat řádné odhrotování všech záhybů, složitých tvarů a malých otvorů. V případě následné povrchové úpravy je podstatně delší odolnost u dílů, které byly před povrchovou úpravou odjehleny, protože na ostré hraně nelze dostatečný nános povrchové úpravy zajistit. Proto máme v našem výrobním programu zařazen odjehlovací stroj, se kterým můžeme vyhovět požadavkům i těch nejnáročnějším zákazníkům.

Odjehlovací stroj BSM 1100 RDDB

  • Pracovní šíře: 1 100 mm
  • Min. tloušťka obrobku: 0,5 mm
  • Max. tloušťka obrobku: 160 mm
  • Brusný pás: 1 100 mm
  • 1.diskové pole a 2. diskové pole
  • Kartáčová jednotka
9_2