Svařování
Naše certifikace

V oblasti svařování jsme na špičkové úrovni a vlastníme následující certifikace:

 • certifikát ČSN EN ISO 9001/2016 – pro svařování dle výkresů dodaných zákazníkem
 • certifikát ČSN EN ISO 3834-2 pro metody svařování 135 a 141
 • certifikát ČSN EN ISO 15085-2
 • předpis Českých drah – V95/5
 • certifikát ČSN EN 1090-2
Fronius VS 5000
Kvalifikační úrovně personálu
 • svářečský dozor dle ČSN EN ISO 14731 s kvalifikací IWI (EWI) a IWT (EWT)
 • svářečský inspektor s kvalifikací IWI-C
 • osoby odborně způsobilé – předpis V95/5 pro svařování kolejových vozidel
 • svářečský personál s osvědčením dle ČSN EN ISO 9606-1 pro metodu 135 a 141
 • personál s osvědčením dle ČSN EN ISO 9606-2 pro metodu 141
 • personál s osvědčením dle ČSN EN ISO 14732 pro automatické (robotické) svařování metodou 135
 • personál pro nedestruktivní zkoušení svárů dle ČSN EN ISO 9712 pro metody VT-2, PT-2 a MT-2
Svařovací zdroje
 • Metoda 135, 141 a 142 – ruční svařování
 • Používáme svářecí poloautomaty  Fronius a ALFA
 • Celkem cca. 50 ks svářecích zdrojů
 • Přivařování svorníků (metoda 786 dle ČSN EN ISO 4063)
 • 3x svářecí zdroj Prowel PRO-C 1500 s pistolemi PKM-101/1B
 • Zdroje jsou vhodné pro svařovací prvky dle DIN EN ISO 13918 a svařovací metody dle DIN EN ISO 14555