Dotační projekty

OP PIK Úspory energie III. výzva

Č. projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/17_101/0013153
Název projektu: Snížení energetické náročnosti výrobního procesu ve společnosti NORDIC STEEL s.r.o.

Cílem projektu je snížení energetické náročnosti výrobního procesu náhradou energeticky náročné technologie řezání laserem, projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Rekonstrukce a modernizace výrobních prostor

Díky podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj, z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, jsme mohli zahájit realizaci projektu Rekonstrukce a modernizace výrobních prostor společnosti Nordic Steel s.r.o.

Předmětem projektu je demolice jednoho z objektů v areálu společnosti a rozšíření výrobních kapacit.